Home - Product informatie - Informatie - ESET GDPR Checker

Heeft u vragen?


Neem contact met ons op

030 669 1406

Start een chatgesprek
Is uw organisatie al klaar voor GDPR/AVG? Doe de test!

Op 25 mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, officieel aangeduid als de General Data Protection Regulation (GDPR). In alle lidstaten van de Europese Unie gelden dan dezelfde regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken, moeten zich aan deze regels houden. Doen zij dit niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen tot maar liefst 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet. Genoeg reden dus om uw organisatie goed voor te bereiden.

GDPR Compliance Checker

KommaGo heeft in samenwerking met ESET een GDPR Compliance Checker ontwikkeld. Deze test biedt direct inzicht in hoeverre uw organisatie klaar is voor de nieuwe privacywetgeving; zo weet u wat er momenteel al goed gaat, maar ook wat er nog te verbeteren valt.

Wat verandert er?

De GDPR moet burgers meer controle geven over hun persoonlijke gegevens. Bedrijven zijn verplicht om duidelijk aan te geven wat zij met persoonlijke gegevens doen en mogen deze alleen gebruiken als de burger hier ook daadwerkelijk toestemming voor heeft gegeven. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld opdringerige reclames en nieuwsbrieven worden teruggedrongen.


Onder de nieuwe privacywetgeving is het toezicht uitgebreid en zijn de sancties strenger dan onder de huidige Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In de verordening wordt meer nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van organisaties om de wet na te leven. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat organisaties aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen de juiste organisatorische en technische maatregelen te hebben getroffen om aan de GDPR te voldoen.

Organisaties hebben nog minder dan een jaar de tijd om zich goed voor te bereiden op de nieuwe Europese privacywetgeving. Er blijkt echter nog veel onduidelijkheid te zijn bij bedrijven. Veelgestelde vragen zijn onder andere:

  • In hoeverre voldoet mijn organisatie aan de GDPR?
  • Welke maatregelen moet mijn organisatie treffen?
  • Moet er melding worden gemaakt van een datalek?

Meer weten over GDPR?

Is uw bedrijf al klaar voor de nieuwe wetgeving? Wilt u meer informatie over wat GDPR voor uw organisatie betekent? Neem dan contact met ons op via 030 669 1406 of stuur een e-mail naar info@firewallshop.nl. Wij helpen u graag verder!

Service

Contact

Bestelproces

Algemene informatie