Home - Nieuws - Edith Schippers: Betere beveiliging van medische gegevens nodig
16-02-2017

Edith Schippers: Betere beveiliging van medische gegevens nodig


Gegevensbeveiliging

Edith Schippers, de Nederlandse minister van Volksgezondheid, vindt dat ziekenhuizen medische gegevens beter moeten beveiligen. Schippers stelt dat de informatiebeveiliging in de zorg moet worden verbeterd: 'Het bewustzijn in ziekenhuizen over de omgang en verwerking van privacygevoelige gegevens is de afgelopen jaren toegenomen. [...] Tegelijkertijd lijkt het bewustzijn nog niet bij iedereen in dezelfde mate aanwezig en dat is onwenselijk.’ De minister bracht dit naar buiten middels haar antwoorden op de gestelde Kamervragen van PvdA-kamerlid Astrid Oosenbrug.

Actieplan (informatie)beveiliging patiëntgegevens

Dit voorjaar wordt samen met de gezondheidssector een zogenoemd Actieplan (informatie)beveiliging patiëntgegevens opgesteld ter verbetering van de privacybescherming en informatiebeveiliging in het ziekenhuis en GGZ-domein. Hierin neemt Schippers ‘het uitwisselen van patiëntgegevens via onbeveiligde verbindingen en websites’ als aandachtspunt mee. Ook wordt aandacht besteed aan het bewustzijn over deze uitwisselingen.
 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Edith Schippers benoemt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, waarbij het beveiligingsniveau moet aansluiten bij de aard van de te beschermen gegevens. De verplichting en de uitvoering van de plicht liggen bij de ziekenhuizen zelf. De Autoriteit Persoonsgegevens kan indien nodig handhavend optreden. De Autoriteit Persoonsgegevens is ook belast met het onderzoek naar datalekken. Sinds januari 2016 is het verplicht datalekken te melden bij het AP. Blijkt een organisatie nalatig te zijn geweest, dan kan het AP fikse boetes opleggen.
 

Advies nodig over digitale beveiliging?

Op zoek naar een goede beveiligingsoplossing voor uw digitale gegevens en wilt u advies? Of heeft u vragen over de meldplicht datalekken? Neem dan contact op met onze productspecialisten via 030 669 1406 of stuur een e-mail naar info@firewallshop.nl
Service

Contact

Bestelproces

Algemene informatie